Ikke kategoriseret

The Journal of Sartorial Matters: Anden del

 
kilde
Den 18. april bragte vi første del af interviewet med Anja Aronowsky Cronberg, grundlægger og redaktør af det kritiske modemagasin Vestoj. Her får du anden og sidste del, god fornøjelse!
 
Af Pernille Hammershøj Madsen
 
 
Hvor finder Vestoj sig selv i mængden af andre modepublikationer?
 
Vi er lidt ude i periferien, og står med én fod i hver lejr: én fod hos de gadeinspirerede publikationer og én fod hos de akademiske publikationer. Selvom vi arbejder med akademikere, er det vigtigt for Vestoj, at vi ikke mister forbindelsen til modeindustrien. Måske har vi mere tilfælles med den akademiske verden end den forbruger-orienterede modejournalistik, men det er meget vigtigt, at vi ikke går for langt, og pludselig finder os selv pege fingre ad modeindustrien. Mange af dem, der skriver kritisk om mode, er folk, der ikke selv er en del af modeindustrien, og jeg ved ikke hvor mange artikler, jeg har læst af folk hvis tilknytning til modeindustrien først og fremmest er forbrugerrelateret. Uanset om det handler om produktionsmetoder eller uopnåelige skønhedsidealer: Hvis du ikke er en del af modeindustrien, så ved du ikke hvordan den fungerer. Ifølge mig er værdien af den slags kritik ikke noget værd i forhold til de mennesker, der rent faktisk arbejder med mode og kan se dens fejl. For at din stemme er relevant i debatten, er du nødt til selv at være en del af modeindustrien. Du kan ikke stå udenfor og se på den med et teleskop.
 
 
Hvem læser Vestoj?
 
Vestojs læsere kan være folk, der arbejder i modeindustrien, og som er trætte af den store fokus på mode som forbrugsvare og som vil have andet læsestof end den modemagasiner, der er afhængige af reklamer, har. Folk der ikke nødvendigvis er akademikere, men som kan lide, at vi mikser grafiske udtryk med tankevækkende artikler, som forhåbentlig er lette at gå til. Den lidt yngre generation, som elsker mode, men ikke til et punkt, der gør, at de bliver ude af stand til at tænke kritisk.
 
 
Hvordan er Vestoj blevet modtaget af andre ”seriøse” medier?
 
Det er lidt svært at svare på, for hvordan ”måler” jeg det? Jeg oplever en voksende interesse for Vestoj, men skyldes det, at budskabet spredes blandt folk eller, at der er ved at ske en ændring i, hvad folk tænker om mode? De etablerede (kommercielle) modemagasiner er meget involverede i branchen, og jeg tror ikke man nogensinde skal forvente sig, at disse medier vil opgive den magtposition, de besidder. Dem der bifalder vores arbejde fra den etablerede branche, er individer for hvem de idealer, vi repræsenterer, er vigtige, men vi kan på den anden side ikke forvente, at alle deler vores opfattelse.
Ud fra dén måde modemagasiner ofte omtaler sig selv på; ”det sidste nye, du skal eje etc.”, undrer det mig ikke, at andre ikke-modeorienterede publikationer ser modejournalistik som overfladisk eller ligegyldig. Inden for modeindustrien tager vi dog os selv meget seriøst, og vil gerne tages seriøst – hvorfor skal tøj tages alvorligt? Jeg håber, at publikationer som Vestoj og andre, der måtte komme i dets kølvand, kan influerer den mainstream tilgang til moden, som dominerer mediebilledet. En historisk forklaring på hvorfor, mode ikke er blevet taget seriøst gennem tiden, kan skyldes, at mode længe blev kædet sammen med kvinder, og i mange år blev dét kvinder brugte deres tid på ikke taget seriøst. Det er dog ved at ændres. Der er stadig konservative kræfter på spil, men jeg tror, deres stemmer ligeså stille vil forgå og efterlade plads til nye måder at tænke mode.
 
 
Hvad kommer det næste nummer af Vestoj til at handle om?
 
Det femte nummer af Vestoj skal handle om ”slowness”, og med det mener vi ikke kun håndværk og bæredygtighed. Hvad vi virkelig er interesserede i er at udforske alle aspekter af mode og tid: aspekter som tempoet, modeindustrien bevæger sig i, og teknologiske hjælpemidler, der hjælper den på vej. Vi vil arbejde med andre produktionsmåder og aspekter af beklædning, der får os til at skrue ned for tempoet, og tvinger os til at ”tænke langsommere”.
 
 
– Det femte nummer af Vestoj udkommer i oktober 2014 (red.). Se mere om Vestoj via dette link
                     
Ikke kategoriseret

The Journal of Sartorial Matters

Anja Aronowsky Cronberg

Svenske Anja Aronowsky Cronberg er kandidat i ”History of Design” fra Royal College of Art i London og har tidligere arbejdet for ACNE Paper i Stockholm. Hos ACNE opstod idéen om at starte sit eget magasin ”Vestoj”, som er et banebrydende koncept, hvor en kritisk og tankevækkende tilgang til mode er comme il faut, og reklame er bandlyst. For at forfølge sin mission opgav Anja det lokale skandinaviske modemiljø for at bosætte sig i Paris. Her mødte FashionFladen hende til en snak om udfordringer ved at starte sit eget op fra bunden, om Vestojs ideal og mission og om hvorfor, det er vigtigt, at der findes et modemedie, som ikke arbejder med reklame


– Af Pernille Hammershøj Madsen,  første del af interviewet 


Hvordan opstod idéen til at starte dit eget magasin?
Det hele startede på mit tidligere job for ACNE Paper i Stockholm. Selvom vi på ACNE Paper skrev meget længere artikler, end hvad man normalt gør i modejournalistik, så syntes jeg, at publikationen dedikerede alt for meget tid til ikke-modeorienterede emner. Ligesom mange andre uafhængige modepublikationer, skrev vi om mange forskellige emner, og således kunne vi skrive om alt fra en bestemt filosof eller arkitekt til en ny skuespiller. Jeg syntes, der var et behov for en publikation, der tog sig selv seriøst, og som udelukkende beskæftigede sig med mode, og jeg følte et behov for at skrive om dét emne, jeg kendte og vidste mest om; moden. ACNE Paper var ikke platformen til at gøre disse ting, da de har en helt anden agenda, og jeg syntes ikke, jeg kunne finde noget sted, der arbejdede med mode på den måde, jeg gerne ville. Jeg ville gerne arbejde med mode på en måde, der ikke kun handlede om modeindustrien, men som omfavnede alle aspekter af mode og beklædning.
Hvordan begyndte du, og hvilke udfordringer mødte du?
Det første nummer af Vestoj blev til, mens jeg boede i Stockholm og stadig arbejde for ACNE Paper. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at jeg var nødt til at flytte, hvis jeg ville have det til at fungere. Ligesom København er Stockholms modescene meget lokal, og det er ikke lige stedet, hvor branchefolk kommer forbi på forretningsbesøg eller lignende. Med mit fundraising-budget havde jeg ikke penge til ofte at flyve til Paris eller London, som det kræver, når man vil starte et projekt som Vestoj op. Derfor flyttede jeg selv til Paris, fordi jeg ville være et sted,  hvor moden er en del af det kulturelle landskab og et sted, der regnes for én af verdens modemetropoler.
Der vil altid være mange praktiske udfordringer forbundet med at starte en ny publikation op. Hvordan finder du for eksempel ud af, hvordan distributionen af magasinet skal fungerer? Man må lære alting fra bunden, og sådanne udfordringer arbejder jeg stadig på. En anden udfordring er hvordan, du får det til at fungere finansielt. De første par udgaver af Vestoj fundraisede jeg fra nummer til nummer. I dag er Vestojs finansielle situation sikret, fordi jeg er ansat af London College of Fashion, og de støtter os økonomisk. Samarbejdet med skolen giver os desuden lettere adgang til det fantastiske netværk af alle de ressourcer, skolen har i forhold til netværk af forskere og akademikere inden for mode og beklædning.
Med dine egne ord, hvad er Vestojs mission?
Som jeg allerede har sagt, så syntes jeg, at der manglede en seriøs publikation, som turde være tankevækkende og reflekterende, og hvor kritisk modejournalistik spillede en stor rolle. Læseren måtte gerne føle sig udfordret, men måtte også gerne stille spørgsmål til sig selv om, hvorfor tøj er vigtigt – hvad mode er og kan gøre. Før jeg blev ansat på ACNE Paper, studerede jeg ”history of design” på Royal College of Art, og her blev jeg introduceret til en fantastisk mængde viden, men denne viden var rendyrket akademisk. Der manglede ligesom en bro mellem den praktiske side af skolens uddannelsestilbud og de mere akademisk-funderede modeuddannelser. Denne bro ville jeg gerne bygge for at hjælpe folk, der arbejder i modeindustrien til at forstå en mere akademisk tilgang til moden og vise versa.
Et andet meget vigtigt aspekt er, at Vestojs totalt afviser at arbejde med reklame. Dette aspekt er dét folk for det meste reagerer på, fordi det er så usædvanligt. Når du har reklame, kan du aldrig være i stand til at tale kritisk eller uafhængigt om et emne eller et specifikt brand, og det ville jeg ikke have var en hindring for Vestojs udfoldelse. Jeg syntes også, at det var vigtigt for modeindustrien at have sådan en kritisk stemme, der ikke behøvede bekymre sig om at miste en stor del af sin indtægt på grund af en kritisk artikel.


Sidste del af interviewet kommer op på bloggen om et par dage